Čemu dárek pomůže

Tvořme společně dílo Boží


Kostel svaté Zdislavy v obci Prostřední Bečva na Valašsku byl vystavěn na přelomu tisíciletí a jeho stavba trvala jeden rok.

Díky Vám všem se nám podařilo za rekordně krátkou dobu vystavět chrám Boží, kostel svaté Zdislavy. Našim ukolem je tento chrám zvelebovat a budovat, aby pro nás všechny byl místem duchovní útěchy a pomoci. Abychom mohli ve zvelebování pokračovat, potřebujeme pomoc Vás našich duchovních bratrů a sester. Díky Vaší pomoci se nám podařilo zajistit například varhany, které se v roce 2020 dočkaly slavnostního zažehnání. Jakákoliv přispěná částka je pro nás požehnáním a závazkem využít ji co nejlépe pro zvelebování kostela.

Vyber dárek pro kostel
Kostel Svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě

Jak pomoci?

O tom, jak můžete pomoci se dozvíte zde

Krásné fotografie pro tento web jsou dílem pana Františka Křenka, děkujeme.