Kresba na pozadí

Podpoř kostel Sv. Zdislavy a pomůžeš tak místní farnosti

S Boží a Vaší pomocí budujeme a rozvíjíme činnost v kostele svaté Zdislavy.

Římskokatolický filiální kostel svaté Zdislavy

Kostel svaté Zdislavy v obci Prostřední Bečva na Valašsku byl vystavěn na přelomu tisíciletí a jeho stavba trvala jeden rok.

Základní kámen kostela posvětil papež svatý Jan Pavel II. při svatořečení Zdislavy a Jana Sarkandra v Olomouci 21. května 1995. O pět let později, 11. června 2000, se konala na místě budoucího kostela polní mše svatá. Kostel byl slavnostně posvěcen dne 14. července 2001 Mons. Josefem Hrdličkou, pomocným světícím biskupem olomouckým. V kostele jsou vystaveny ostatky svaté Zdislavy, které nám věnoval P. Bernard Jiří Špaček, který dříve působil v naší farnost. V kostele je 240 míst k sezení a 80 míst k stání.

Kostel Svaté Zdislavy na Prostřední Bečvě

Jak pomoci?

O tom, jak můžete pomoci se dozvíte zde

Stavba křížové cesty

Stavba venkovní křížové cesty a Mariánské úcty u kostela sv. Zdislavy na Prostřední Bečvě. Projekt je aktuálně v přípravě.

Celkem 8 druhů dárků